[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der er fokus på katastrofehåndtering, når repræsentanter fra civilbeskyttelsesmyndigheder i Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine i denne uge gæster Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Som led i et større EU-projekt om styrket beredskabssamarbejde med EU’s østlige partnerlande bliver repræsentanterne for de seks lande bl.a. undervist i international koordinering af katastrofehjælp, EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, katastroferamte landes samarbejde med udenlandske hjælpestyrker og sikkerhed i forbindelse med internationale katastrofeindsatser.

Målet med kurset er at gøre deltagerne bedre rustet til at samarbejde med civilbeskyttelseshold fra EU-lande ved større katastrofer i deres eget land eller i nabolande.

Forebyggelse af katastrofer
Kurset i Tinglev er en del af PPRD East-programmet. PPRD er en forkortelse for ”Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made Disasters” – altså forebyggelse, beredskab og indsats i forhold til natur- og menneskeskabte katastrofer.

Det overordnede formål med PPRD East er at bidrage til fred, stabilitet, sikkerhed og velstand i EU’s østlige partnerlande. Mere konkret skal dette ske gennem at beskytte befolkningen, miljøet, kulturarven, ressourcer og infrastrukturer i regionen ved at styrke landenes modstandskraft, beredskab og indsats rettet mod menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer.

Det aktuelle kursus er det første af i alt fire indledende kurser, der afholdes i 2015. På de opfølgende kurser og øvelser, som afholdes løbende frem til 2017, vil deltagerne bl.a. blive trænet i planlægning og forberedelse af indsatser i tredjelande i samarbejde med indsatshold fra EU-medlemslande.

Mere information
Beredskabsstyrelsen gennemfører projektet sammen med den italienske forskningsinstitution Fondazione CIMA, østrigsk Røde Kors, finske Emergency Services College/CMC og konsulentfirmaet MWH. Projektets samlede budget er på 5,5 mio. euro, og det er finansieret af Den Europæiske Union.

Læs mere om PPRD East-programmet på dets Facebook-side via link øverst i højre kolonne.