[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ebolaudbruddet i Vestafrika udviklede sig til historiens største ebola-epidemi - både når det gælder antal smittede, antal døde og den geografiske spredning. Særligt landene Liberia, Guinea og Sierra Leone blev hårdt ramt med mere end 27.000 bekræftede eller mistænkte tilfælde af smitte og over 11.000 døde i de tre lande.

Epidemien har dog i de seneste måneder været aftagende, og det er besluttet at reducere den internationale behandlingskapacitet. Derfor har Beredskabsstyrelsen efter aftale med WHO og det britiske udviklingsministerium (DFID - Department for International Development) gradvist afviklet indsatserne, der altså endeligt afsluttes i dag.

Beredskabsstyrelsen har siden september 2014 deltaget i flere ebola-relaterede indsatser i henholdsvis Liberia og Sierra Leone. Det har primært drejet sig om støtte til WHO’s ebola-indsats i begge lande. De tre indsatser i Liberia blev afsluttet i december 2014, mens de to indsatser i Sierra Leone altså har varet til i dag. Styrelsen har i alt haft otte medarbejdere udsendt til Liberia og 61 til Sierra Leone i perioden.

Indsatserne i Sierra Leone
Opgaverne har bl.a. bestået i at deltage i uddannelsen og træningen af lokale og internationale sundhedsmedarbejdere samt opstilling og drift af faciliteter for det udsendte sundhedspersonale, herunder at etablere en indkvarteringslejr med sengepladser til 100 personer samt to medicinske isolationsenheder ved byen Port Loko, der ligger cirka 120 km fra hovedstaden Freetown i Sierra Leone.

Det danske sundhedsbidrag til indsatsen mod ebola, bestående af læger og sygeplejerske fra de danske regioner, som har været udsendt via forsvaret, var blandt det personale, der var indkvarteret i lejren.

I alt har Beredskabsstyrelsen deltaget i  træningen af mere end 5.000 sundheds- og nødhjælpsarbejdere tilknyttet indsatsen mod den dødbringende ebola-virus, og lejren i Port Loko har haft mere end 12.500 overnatninger siden etableringen i november 2014.

Størstedelen af det anvendte udstyr og lejrfaciliteterne doneres nu til lokale og internationale organisationer, der fortsætter indsatsen i området.

Indsatserne er alle sket i regi af det internationale humanitære partnerskab (IHP), hvor Beredskabsstyrelsen repræsenterer Danmark, og er blevet finansieret af bl.a. Udenrigsministeriet og det britiske udviklingsministerium, DFID.

Mere information
Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab og IHP-samarbejdet via links i højre kolonne.