[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fra 1. januar 2016 træder en ny struktur af det kommunale redningsberedskab (brandvæsnet) i kraft. Arbejdet med at lægge de nuværende brandvæsner sammen er allerede i fuld gang overalt i landet.

Kommunernes Landsforening (KL) og Beredskabsstyrelsen har sendt en fælles orientering til landets kommuner om, hvordan nogle principielle spørgsmål om revision af dimensioneringsplaner og skadestedsledelse skal gribes an i forbindelse med den igangværende sammenlægningsproces.

Fælles plan skal være godkendt i 2017
Planforslag for den risikobaserede dimensionering af de nye sammenlagte brandvæsner skal behandles i den fælles beredskabskommission og af Beredskabsstyrelsen. De nye brandvæsner skal have udarbejdet fælles planer for dimensioneringen inden udgangen af den igangværende valgperiode, eller hvis der sker væsentlige ændringer i deres organisation, virksomhed, dimensionering og materiel inden da.

Kommunerne kan således vælge at vente med at udarbejde fælles dimensioneringsplaner, så længe planerne er endeligt godkendt, når den kommunale valgperiode slutter ved udgangen af 2017.

Beredskabsstyrelsen indgår gerne i dialog og rådgivning med kommunerne om udarbejdelse af planer for de nye tværkommunale brandvæsner, før disse planforslag behandles i den fælles beredskabskommission.

Ledelsen på et skadessted
Ved tilrettelæggelsen af indsatsledervagten fastslår KL og Beredskabsstyrelsen, at holdlederen ikke som udgangspunkt bør varetage ledelsen af mere end sit eget hold. Det betyder, at indsatslederen fortsat bør være fremme senest samtidig med assistancestyrkerne. 

Sammenlægningen af landets brandvæsner sker som et resultat af en aftale mellem KL og regeringen vedrørende kommunernes økonomi for 2015. Aftalen betyder, at der fra 1. januar 2016 højest må være 20 kommunale brandvæsner på landsplan.

Mere information
Læs den fælles orientering fra KL og Beredskabsstyrelsen sendt til alle landets kommuner via linket øverst i højre kolonne.