[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 11-12. november bliver Danmark ramt af en planlagt katastrofe, når et atomdrevet russisk skib kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Kollisionen bliver startskuddet på en kæde af begivenheder, hvor hele krisestyringssystemet bliver sat på prøve under øvelsen KRISØV 2015.

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

- Det er ikke alene det, vi gør under, men også det vi gør mellem kriserne, som gør os i stand til at håndtere dem, når de indtræffer, siger forsvarsminister Peter Christensen:

- Den dag en krise rammer, skal vi være klar på tværs af samfundets samlede beredskab. Det gør vi blandt andet ved at forberede og øve os. Den nationale krisestyringsøvelse er meget vigtig, fordi alle involverede aktører får lejlighed til sammen at øve sig i både håndtering, samarbejde og kommunikation, så vi er bedst muligt forberedt, når det gælder.

Ministerier, styrelser og ambassader
Ifølge Nationalt Risikobillede, der blev offentliggjort af Beredskabsstyrelsen i 2013, er en atomulykke en af de 10 største trusler mod Danmark, og alle niveauer og grene i krisestyringssystemet vil blive involveret under en atomulykke. Det fortæller øvelseschef fra Beredskabsstyrelsen, Mads Ecklon:

- Vi har valgt en atomulykke som scenarie, fordi det vil stille hele samfundets beredskab over for store og komplekse opgaver. Det gælder eksempelvis, når vigtige funktioner som det nukleare beredskab, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste og udenrigstjenesten kommer under pres.

Over 30 ministerier, styrelser og udenlandske ambassader deltager i KRISØV. Formålet med øvelsen er at styrke organisationernes krisestyringskapacitet. Under øvelsen bliver deres evner til at samarbejde, krisekommunikere og koordinere sat under pres, og deres krisestyringsplaner bliver testet.

For at gøre øvelsen så realistisk som mulig deltager journalister fra Danmarks Radio og Ritzaus Bureau, og en borgercelle simulerer opslag på sociale medier. KRISØV 2015 afholdes i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.

Den brede befolkning vil ikke mærke til krisestyringsøvelsen, da der ikke indgår fysiske elementer. Tidligere scenarier i KRISØV-serien har blandt andet været terror, fugleinfluenza og cyberangreb.