[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Omfattende oversvømmelser var blandt de største opgaver for Beredskabsstyrelsens operative beredskab i 2014. Skybruddet i København i august og kraftig regn i Nord-, Vest- og Sydjylland i løbet af efteråret og vinteren resulterede i mange mandskabskrævende indsatser i det forgangne år, der bød på i alt 551 assistancer fra det statslige redningsberedskab.

Internationalt var 2014 et rekordår, da styrelsens internationale beredskab var udsendt til 21 indsatser, der bl.a. omfattede kampen mod Ebola i både Sierra Leone og Liberia, koordinations- og logistikcentre i Den Centralafrikanske Republik, transport af kemiske våben ud af Syrien, flygtningesituationen i Sydsudan og Nordirak samt katastrofehjælp til Bosnien, Serbien og Filippinerne.

Fokus på krisestyring, forebyggelse og uddannelse
På myndighedsområdet følger Beredskabsstyrelsen udviklingen i det nationale risikobillede og dermed de udfordringer, som mere voldsomt vejr og den fortsatte risiko for terror medfører for samfundet og beredskabet. Styrelsen har derfor i 2014 haft fokus på en styrkelse af samfundets krisestyringsbevidsthed hos både statslige, regionale og lokale myndigheder samt private virksomheder med ansvar for kritisk infrastruktur.

Herudover har styrelsen prioriteret forebyggelsesområdet, bl.a. i form af projektet ’Brandsikker Bolig’, der skal yde et målrettet bidrag til at øge brandsikkerheden for de grupper i samfundet, hvor risikoen for brandulykker er størst.

Endelig har Beredskabsstyrelsen på uddannelsesområdet gennemført omkring 100.000 kursisttimer for såvel offentlige som private aktører inden for beredskabsområdet for at understøtte videreudviklingen af et effektivt samlet redningsberedskab.

Mere information
Beredskabsstyrelsens samlede resultat for 2014 viser, at styrelsen har overholdt sin bevilling med en positiv margin på 0,2 mio. kr. Resultatet er udtryk for, at opgaveløsningen i 2014 er afstemt til Beredskabsstyrelsens bevilling, som den er fastlagt i aftale om redningsberedskabet 2013-2014.

Læs mere om styrelsens aktiviteter og regnskab ved at læse eller downloade Beredskabsstyrelsens årsrapport 2014 via link i højre kolonne.