[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen søsatte ved årsskiftet en ny version af redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem, ODIN.

Det nye ODIN indeholder blandt andet flere oplysninger om de forhold og årsager, der fører til brande og andre ulykker, flere oplysninger om blinde alarmer fra automatiske sikringsanlæg, og mere målrettede oplysninger om det indsatte mandskab og materiels formåen.

Fælles aftale
KL og Beredskabsstyrelsen har nu indgået en aftale om, hvordan systemet bedst tages i brug af hele redningsberedskabet, dvs. både de kommunale redningsberedskaber (brandvæsenerne) og det statslige overbygningsberedskab, som varetages af Beredskabsstyrelsen.

Aftalen indebærer blandt andet en overgangsperiode frem til 30. juni i år, hvor det er muligt at benytte både det nye og det gamle system. Herefter kan kun det nye ODIN benyttes.

Læs KL og Beredskabsstyrelsens brev vedr. ibrugtagning af det nye ODIN og find mere information om indberetningssystemet via links i højre kolonne.