[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Konsekvenserne af vejrliget var årsagen til mange af redningsberedskabets opgaver i 2013. Det er en af de væsentligste konklusioner, der kan uddrages af tallene i Redningsberedskabets Statistik 2014, som netop er udgivet.

Storme og skybrud i 2013 resulterede således både for det kommunale og statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) i flere redningsopgaver end året før. Det gjaldt særligt for Beredskabsstyrelsen, der primært indsættes i forbindelse med større hændelser.

Styrelsen havde som følge af det voldsomme vejr næsten dobbelt så mange indsatser som året før – først og fremmest som følge af stormskader og omfattende oversvømmelser efter stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013.

Stadigt færre brande
Den positive tendens med færre brande fortsatte i 2013, hvor antallet af det kommunale redningsberedskabs udrykninger til brand samlet set var det næstlaveste inden for de seneste 7 år, som statistikken omfatter. Det er primært en nedgang i antallet af bygningsbrande, der er årsagen til denne udvikling.

Tørkeperioderne i foråret og sommermånederne i 2013 trak omvendt den anden vej, da det kommunale redningsberedskab havde næsten 1.000 flere naturbrande i 2013 sammenlignet med de tre foregående år.

Om Redningsberedskabets Statistik
Redningsberedskabets Statistik udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark i det forløbne år.

Statistikken rummer bl.a. oplysninger om:

• De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer.
• De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på udførte opgaver.
• De kommunale redningsberedskabers afgangs- og udrykningstider.
• Det statslige redningsberedskabs (dvs. Beredskabsstyrelsens) indsatser.
• Dødsbrande og omkomne ved brand fordelt på køn, alder og brandårsag.

Redningsberedskabets Statistik er primært baseret på data fra kommunernes obligatoriske indberetninger af udrykningsaktiviteter i ODIN, som er Beredskabsstyrelsens elektroniske online dataregistrerings- og indberetningssystem.

Statistikken udgives kun i elektronisk form. Læs eller download statistikken ved at følge linket i højre kolonne.