[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen var i alt på 768 nationale indsatser i 2013. Dermed blev året væsentligt mere travlt end 2012, hvor det samlede antal indsatser nåede op på 435. Styrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre beredskabsaktører ved store og komplekse ulykker og hændelser og kan sættes ind i forbindelse med bl.a. brand-, rednings- og miljøindsatser.

Storbrand og rekordstorme
Den store brand på Klosterheden Plantage i juli måned var den største enkelte assistance i det forgangne år. I alt deltog ca. 90 befalingsmænd, værnepligtige og frivillige samt omkring 20 køretøjer fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning og Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted i arbejdet med at slukke branden, der varede omkring 24 timer.

Efterårsstormene Allan og Bodil, der var hhv. den kraftigste storm og den, der førte til de største oversvømmelser i nyere tid, krævede også mange ressourcer. I alt var Beredskabsstyrelsen på 233 indsatser i forbindelse med stormene, hvoraf en del strakte sig over flere døgn, særligt de sikrings- og pumpeopgaver, som oversvømmelserne i kølvandet på Bodil afstedkom.

Internationale indsatser
Styrelsens internationale missioner var i 2013 koncentreret om især to indsatser: Situationen i Syrien, herunder den fortsatte hjælp med opbygning af flygtningelejre til syriske flygtninge i Jordan, og en række indsatser i Filippinerne, der blev ramt af supertyfonen Haiyan i november. Af de i alt 10 internationale missioner, styrelsen var på i 2013, gik de seks til de to områder. Herudover var styrelsen i aktion i Tyskland, Sydsudan og Libanon i det forgangne år.

Ekspertberedskab i Syrien
Året blev rundet af med en speciel indsats, idet styrelsens kemiske ekspertberedskab for første gang deltog i en international mission. Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab, som normalt bistår de øvrige beredskabsaktører med rådgivning, analyse og assistance ved hændelser med kemiske stoffer, har siden december været en del af den internationale operation RECSYR, som drejer sig om at uskadeliggøre de kemiske kampstoffer, Syrien har overgivet til FN og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens operative arbejde via links i højre kolonne.