[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når Danmark rammes af større ulykker og katastrofer som f.eks. skybrud eller orkaner, eller når en uventet og uvarslet hændelse sker, er myndighederne ansvarlige for at håndtere selve hændelsen, og for at de vigtige samfundsfunktioner opretholdes eller hurtigt bliver genetableret. Derfor skal myndighederne planlægge for beredskabet i den sektor, de er ansvarlig for, og for myndighedernes egen fortsatte drift.

For at hjælpe myndighederne med planlægningsarbejdet afholder Beredskabsstyrelsen en temadag om beredskabsplanlægning, hvor myndighederne kan få input og inspiration til planlægningsprocessen. Temadagen afholdes på Kastellet i København den 23. juni fra 12:45-16:00.

Program
Med udgangspunkt i Nationalt Risikobillede og øvrige aktuelle temaer gennemføres temadagen med oplæg fra myndigheder og eksperter.

 • 12.45 Fra Nationalt Risikobillede til robust beredskab
  Brigadechef Flemming Andersen, Beredskabsstyrelsen
 • 12.55 Planlæg for det uventede - Når en event går galt
  Tidligere direktør for eventbureauet Gehoer, Martin Ersted 
 • 14.30 Kaffepause og netværk
 • 14.45 Anvendelse af geodata i beredskabsarbejde
  Overkartograf Jørgen Bierrings, Geodatastyrelsen
 • 15.30 Operativ konsekvensanalyse
  Emil F. Petersen, Beredskabsstyrelsen
 • 15.50 Afslutning
  Brigadechef Flemming Andersen, Beredskabsstyrelsen