[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Både for offentlige myndigheder og private virksomheder er uforudsigelighed et grundvilkår, når de arbejder med at tilrettelægge deres beredskaber. I takt med at samfundets systemer og processer bliver mere komplekse, bliver det tilsvarende sværere at planlægge sig ud af alting.

Temadagen tager udgangspunkt i en aktuel forståelse af resiliens-begrebet, som fokuserer på modstandskraft, læring og tilpasning. Dette kan eksempelvis bruges til at styrke samfundssystemernes evne til at absorbere chok og omdanne sig dynamisk – uanset om man arbejder med beredskab i den private eller den offentlige sektor.

Ekspertindlæg og workshops
Temadagen afholdes i to dele: formiddagen består af ekspertindlæg, der præsenterer teoretiske tilgange til emnet samt konkrete erfaringer fra både en privat virksomhed og en offentlig myndighed – og eftermiddagen består af workshops, hvor deltagernes egne erfaringer og overvejelser bliver udfordret via drøftelser i mindre grupper sammen med indlægsholderne fra formiddagens program.

Oplægsholdere:
  • Historiker og ph.d.-studerende Rasmus Dahlberg, Beredskabsstyrelsen
  • Sikkerhedsleder, ph.d. Vibeke Østergaard Thomsen, Bavarian Nordic A/S
  • Souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen

Temadagen er relevant for myndigheder med beredskabsansvar, f.eks styrelser, regioner og kommuner. Den vil endvidere være relevant for virksomheder, organisationer og sikkerhedsrådgivere, der beskæftiger sig med beredskabsplaner, sikkerhedsansvar og sikkerhedsmæssige aspekter generelt.

Deltagerne vil få vigtig viden og nye erfaringer med sig hjem, som de kan bruge til at skabe en resilient og bæredygtig beredskabs- og forebyggelseskultur i den virksomhed, myndighed eller organisation, hvor de er ansat.

Praktisk information
Sted: Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Pris: 950 kr. (inkl. morgenkaffe, frokost eftermiddagskaffe)

Se invitation og program samt link til tilmelding øverst i højre kolonne.