[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En skovbrand udviklede sig voldsomt og bredte sig over et meget stort område i Västmanlands len i Sverige i sommer. Der var megen omtale af branden, der blev den største af sin slags i Skandinavien i 200 år, og Beredskabsstyrelsens svenske søsterorganisation MSB (Myndigheten for Samhällskydd och Beredskap) har lagt op til, at beredskabets håndtering af indsatsen bliver evalueret.

For at lære af de svenske erfaringer tager en række repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen til MSB's hovedkvarter i Stockholm, hvor de svenske kolleger vil dele ud af de foreløbige læringspunkter fra den omfattende indsats. Blandt emnerne på dagsordenen er bl.a. koordinationen af den operative indsats, samordning af kommunikation myndighederne imellem og krisekommunikation på sociale medier.

Skal lære af konkrete erfaringer
- Vi skal lære af de store og ekstraordinære hændelser, der finder sted omkring os, ikke bare af dem, der rammer Danmark, siger Mads Ecklon, chef for Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, og pointerer, at der er konkrete erfaringer, danske myndigheder kan have gavn af:

- Fra svensk side er der allerede peget på, at en af hovedudfordringerne var, at den ansvarlige myndighed – Länsstyrelsen – ikke var gearet til at håndtere en hændelse af den størrelsesorden og fik hårdt brug for hjælp udefra. Alene informationsfunktionen i Länsstyrelsen bestod til sidst af omkring 30 personer, der var indkaldt fra andre myndigheder.

- Det vil vi naturligvis gerne høre mere om, ligesom det bliver spændende at høre om, hvordan man koordinerede selve beredskabsindsatsen, der involverede en lang række aktører, siger Mads Ecklon.

Videndelingsmødet i Stockholm finder sted fredag den 10. oktober.

Find mere information
Læs mere om MSB og branden i Västmanlands len via links i højre kolonne.