[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter det store skybrud i København forrige weekend, var det jydernes tur til at føle elementernes rasen lørdag og søndag. Beredskabsstyrelsen Midtjylland var indsat ved tre større pumpeopgaver, hvor der blev lænset vand ved Videbæk og Skjern.

I Videbæk var 37 befalingsmænd, værnepligtige og frivillige indsat med højkapacietetspumper til en pumpeopgave. Senere gik turen til Skjern, hvor yderligere 37 mand (m/k) var indsat til at fjerne vand fra to plejecentre, herunder afløsning sendt fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted. I alt var styrelsen indsat med 74 mand, en pumpekapacitet på 35.000 liter vand i minuttet og 50.000 sandsække ved de tre indsatssteder.

Støtte fra Nord- og Sydjylland
Udover de omtalte udrykninger var Beredskabsstyrelsen Midtjylland også indsat til en gårdbrand som følge af lynnedslag under uvejret, ligesom man mandag eftermiddag stadig er indsat ved endnu en lænsningsopgave i Skjern-området.

Som følge af de store indsatser i regionen rekvirerede styrelsens center i Herning mandskab fra de to øvrige centre i Jylland – i hhv. Thisted og Haderslev – således, at man var i stand til at rykke ud, hvis der skulle komme yderligere opgaver. 

Kan indsættes i hele landet
Beredskabsstyrelsen varetager det statslige redningsberedskab i Danmark og yder assistance i form af specialuddannet personel til kommunale redningsberedskaber, politiet og andre beredskabsaktører ved større og længerevarende ulykker og katastrofer, der er mandskabskrævende eller kræver specialudstyr.

Styrelsen har seks operative centre, hvorfra mandskab og materiel kan indsættes overalt i landet i tilfælde af store ulykker og katastrofer, eksempelvis ved store skybrud som de, der ramte København og Vestjylland i de seneste uger.

Find mere information
Læs mere om det statslige redningsberedskab og Beredskabsstyrelsens regionale centre via link i højre kolonne.