[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter det voldsomme skybrud, der ramte københavnsområdet natten til søndag, var Beredskabsstyrelsen indsat syv forskellige steder i hovedstadsområdet til pumpning og bortledning af vand fra oversvømmede områder.

Styrelsens centre i Hedehusene og Næstved, der var indsat til støtte for Københavns Brandvæsen, blev bakket op af kolleger og pumpemateriel fra afdelingerne i Thisted, Herning og Haderslev. Indsatserne strakte sig over godt 20 timer fra den første (og største) opgave i Tivoli, til man var færdig med af pumpe vand væk fra Lyngbyvejen ca. kl. 3.00 mandag morgen.

Beredskabsstyrelsen havde i de syv oversvømmede områder indsat højkapacitetspumper, der samlet kunne fjerne 140.000 liter vand i minuttet.

Kan indsættes i hele landet
Beredskabsstyrelsen varetager det statslige redningsberedskab i Danmark og yder assistance i form af specialuddannet personel til kommunale redningsberedskaber, politiet og andre beredskabsaktører ved større og længerevarende ulykker og katastrofer, der er mandskabskrævende eller kræver specialudstyr.

Styrelsen har seks operative centre, hvorfra mandskab og materiel kan indsættes  overalt i landet i tilfælde af store ulykker og katastrofer, eksempelvis ved store skybrud som det, der ramte København i weekenden.