[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding var en af de største, mest langvarige og krævende opgaver for det danske beredskab i nyere tid. Mere end 800 mand fra politiet, brandvæsnet, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen deltog i håndteringen af brandkatastrofen i den indledende fase, og Kolding Kommune skønner, at over 3.000 medarbejdere fra forskellige offentlige institutioner sammenlagt bidrog til løsningen af opgaver.

Den voldsomme ulykke forårsagede et tragisk dødsfald, da den 33-årige brandmand Max Jørgensen mistede livet ved en eksplosion i en fyrværkericontainer.

Blandt det øvrige redningsmandskab kom syv mand til skade, heraf to alvorligt. Herudover blev 34 redningsfolk, otte politibetjente samt 27 mand fra Beredskabsstyrelsen indlagt på sygehuset til observation for røgforgiftning m.v. Blandt beboerne i området kom 17 mennesker lettere til skade som følge af katastrofen.

Før og efter Seest
- Katastrofen i Seest er en af de mest voldsomme beredskabshændelser vi har været udsat for, siger Peter Kragh, chef for Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

- I Danmark kan man godt tale om et før og et efter Seest for redningsberedskabet, for ulykken satte sig naturligvis sine spor, både menneskeligt og indsatstaktisk.

Beredskabsstyrelsen deltog med materiel og mandskab i Seest under hele forløbet – fra onsdag den 3. november til fredag den 12. november. Styrelsens bidrag bestod af knap 200 mand og omkring 40 køretøjer og udgjorde en stor del af de styrker, som var indsat. Beredskabsstyrelsens mandskab og køretøjer kom fra beredskabscentre i hele landet samt fra Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

Find mere information
Læs mere om katastrofen i Seest på Kolding Kommunes hjemmeside og i de to rapporter om ulykken via links i højre kolonne.