[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Forsvarsministeriet nedsatte i efteråret 2013 Redningsberedskabets Strukturudvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Udvalget har nu færdiggjort sit arbejde, og afrapporteringen fra strukturudvalget kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside eller via link i højre kolonne.