[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Cyberangreb, orkaner og pandemier. Det er sjældne hændelser, men de har alle ramt Danmark i de senere år. Større ulykker og katastrofer er uforudsigelige af natur, men hvis man forbereder sig på de forskellige scenarier, kan skaderne afbødes og måske endda undgås.

Øvelsesseminar 2014 fokuserer på, hvordan øvelser kan bidrage til at udvikle organisationers evne til at håndtere kriser med afsæt i Beredskabsstyrelsens rapport ’Nationalt Risikobillede’. I rapporten stilles skarpt på ti udvalgte hændelser, som kan medføre alvorlige konsekvenser for vores samfund, fordi grundlæggende offentlige og private funktioner, tjenester og serviceydelser kan sættes ud af kraft.

Det kan eksempelvis være vejnettet, offentlig transport, elforsyningen, it og telefoni, betalingsløsninger, sundheds- og omsorgsydelser og mange flere. Det er altså alle risikoscenarier, som det er værd at øve – hver for sig og i fællesskab.

Krisehåndtering og samarbejde
Arrangementet byder bl.a. på indlæg fra Rigspolitiet, Statens IT og Sundhedsstyrelsen samt oplæg om krisestyring og –kommunikation og Region Hovedstadens håndtering af sagen om Akuttelefon 1813. På fire workshops sættes der herefter fokus på bl.a. scenarierne fra Nationalt Risikobillede i et øvelsesperspektiv.

Øvelsesseminar 2014 er målrettet alle typer af organisationer, der har en interesse i at styrke beredskabsplanlægning og håndtering af større ulykker og katastrofer internt og i forhold til samarbejdet med myndigheder og andre relevante aktører. Seminaret afholdes i regi af det nationale øvelsesforum, der er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Find mere information
Tilmeld dig, læs praktisk information og bliv klogere på Nationalt Risikobillede via links i højre kolonne. Se hele programmet herunder.


Program:

08.30 – 09.00: Ankomst

09.00 – 09.15: Fra Nationale Risikobillede til robust beredskab (Flemming Andersen, brigadechef, Beredskabsstyrelsen)

09.15 – 09.30: Rigsrevisionens beretning om statens planlægning og koordinering af
beredskabet for større ulykker og katastrofer (Allan Nyring, politiinspektør, Rigspolitiet)

09.30 – 10.00: Fra risiko til øvelse (Mads Ecklon, kontorchef, Beredskabsstyrelsen

10.00 – 10.30: Cyberangreb #1 (Søren Lundsby, kontorchef, Statens It)

10.30 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: Cyberangreb #2 (Jakob Larsen, planlægger, Aarhus Kommune)

11.30 – 12.00: Akuttelefon 1813 – specifik krisestyring med generelle kapaciteter (Sille Arildsen, konst. Administrationschef, Region Hovedstaden)

12.00 – 12:30: Kommunikation – etablering af en ny risiko (Nina Blom Andersen, lektor, Roskilde Universitet)

12.30 – 13.30: Pause

13.30 – 14.30: Workshops med udgangspunkt i hændelsestyper fra bl.a. Nationalt Risikobillede

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.00: Afslutning (Flemming Andersen, brigadechef, Beredskabsstyrelsen)