[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Første fredag i oktober afholdes en mindehøjtidelighed for de brand- og redningsfolk, der er omkommet i tjenesten. Forsvarsminister Nicolai Wammen deltager i arrangementet sammen med repræsentanter for en lang række organisationer, der er en del af eller har tilknytning til Danmarks redningsberedskab.

Fra Beredskabsstyrelsen deltager direktør Henning Thiesen og medlemmerne af styrelsens direktion.

Der vil blive afholdt en gudstjeneste til minde om de omkomne i Holmens Kirke, hvorefter der vil være en højtidelighed og kransnedlæggelse ved mindestenen for omkomne brand- og redningsfolk i kirkehaven.

Arrangementet er for særligt indbudte og forventes at vare fra kl. 11-13.