[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I dag blev en teknisk ekspert fra Beredskabsstyrelsen sendt af sted til Juba i Sydsudan for at færdiggøre opsættelsen af fem såkaldte base camps, der fungerer som ledelses- og koordinationsplatforme for videre distribution af FN’s katastrofebistand til de nødlidende i landets urohærgede og oversvømmede områder.

Missionen blev afbrudt af sikkerhedshensyn i december 2013, men genoptaget i januar 2014 og forventes gennemført med den nye udsendelse. Udover Beredskabsstyrelsens medarbejder, deltager også en ekspert fra styrelsens svenske søsterorganisation MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap).

Frivillig til Filippinerne
Lørdag blev en af Beredskabsstyrelsens frivillige udsendt til Filippinerne, hvor arbejdet med at genopbygge landet efter supertyfonen Haiyan stadig er i gang. Den frivillige får ansvar for fødevaresikkerheden i en FN-lejr for 60-80 internationale nødhjælpsarbejdere i byen Guiuan, der er et af de områder, der er hårdest ramt af tyfonens ødelæggelser.

FN-folkenes arbejde med at genopbygge ødelagte huse og infrastruktur samt genetablere strøm- og vandforsyning afhænger af, at fødevaresikkerheden i lejren er i orden.

Holdskifte i Syrien
Der er også sket en udskiftning af personale i forbindelse med Beredskabsstyrelsens deltagelse i den internationale operation RECSYR, som drejer sig om at uskadeliggøre de kemiske kampstoffer, Syrien har overgivet til FN og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW. Her er styrelsens team, der består af to eksperter i kemiske stoffer, planmæssigt blevet afløst af et hold kolleger.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale indsatser og det kemiske beredskab via links i højre kolonne.