[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Udstyret blev i nat afsendt fra Herning til Sverige, hvorfra det tirsdag flyves til Irak for hurtigst muligt at få lejren op at køre.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

- Jeg er glad for, at Beredskabsstyrelsen med kort varsel er i stand til at rykke ud, når kriser kalder. I Irak er der i den grad brug for vores hjælp. Så er det positivt, at vi fra dansk side kan udsende tekniske eksperter og materiel i form af vandforsyning, elforsyning og belysning samt lagerkapacitet til at få lejren op at stå.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

- Der har været forslag fremme om, at Danmark bør etablere en flygtningelejr i Irak. Det er vigtigt at slå fast, at FN står for den overordnede koordination af humanitære indsatser i kriser som denne, også når det gælder etablering af flygtningelejre.

- De humanitære behov i Irak er massive, og vi skal vise vores solidaritet. Så det er yderst positivt, når vi som i dag hurtigt og effektivt fra dansk side kan imødekomme FN’s anmodninger og afhjælpe den forfærdelige situation for de familier, der drives på flugt af ISIL’s fremfærd i det nordlige Irak.

Samarbejde med UNHCR
Med baggrund i de store og stærkt stigende humanitære behov, har FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR anmodet om støtte til situationen i det nordlige Irak fra flere operative partnere, herunder Dansk Flygtningehjælp, med hvem Beredskabsstyrelsen samarbejder. UNHCR har etableret et meget tæt samarbejde med de kurdiske myndigheder, og de to parter har sammen anmodet Dansk Flygtningehjælp om ekspertbistand til etablering af i alt omkring 13 lejre.

Handels- og udviklingsministeren har bevilget 2 mio. kr. til støtte for Beredskabsstyrelsens bidrag til etablering af en lejr for 15.000-20.000 internt fordrevne i det nordlige Irak. I lejren er der brug for at etablere drikkevandsforsyning, sanitet, medicinske behandlingsfaciliteter og affaldshåndtering samt infrastruktur i form af ledelses- og kontorfaciliteter til understøttelse af lejrledelse og koordinering af håndteringen af de fordrevne familier, der opholder sig i lejren.

Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien. Der planlægges udsendt et team af 8 tekniske eksperter fra Sverige og Danmark. Materiel stilles til rådighed fra alle fem lande. Beredskabsstyrelsen bidrager med to tekniske eksperter og materiel i form af vandforsyning og -opbevaring, elforsyning og belysning samt lagerkapacitet.

Over 1,4 millioner flygtninge
Ifølge FN’s nødhjælpsorganisation OCHA forefindes på nuværende tidspunkt omkring 1,45 millioner flygtninge og internt fordrevne i Irak som helhed. Godt 2-300.000 er særligt fordrevet inden for de seneste 5 uger med baggrund i fremrykningen af terrorgruppen ISIL.

Flygtninge og internt fordrevne står pt. uden hjælp i form af opholdsmuligheder, mad, vand og medicin. Den irakiske befolkning fordrives fortsat i takt med fremrykningen af ISIL. Særligt er områderne omkring Anbar, Diyala og Ninewa, hvor bl.a. en del kristne mindretal er på flugt, hårdt ramt.

Danmark har i år givet 32 mio. kr. til den humanitære indsats i Irak, og vil give yderligere op til 15 mio. kr. til danske nødhjælpsorganisationers arbejde i Irak. Pengene går til basal nødhjælp til særligt sårbare grupper.