[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kun fire ud af landets i alt 98 kommuner gennemførte ikke 100 procent af brandsynene sidste år. Det viser en samlet opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har udarbejdet på baggrund af styrelsens tilsyn med kommunernes brandsyn i 2013.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. For eksempel om alle flugtveje er ryddet, så folk hurtigt kan komme ud af bygningen i tilfælde af en brand.

Beredskabsstyrelsen har i en årrække haft fokus på kommunernes gennemførelse af brandsyn netop for at forebygge brande og reducere risikoen for, at personer, ejendom eller miljø skulle lide skade som følge af en brand.

- Vores succeskriterium er, at alle kommuner skal gennemføre alle lovpligtige brandsyn, hvilket vi også går ud fra er kommunernes eget mål. Brandsyn er et relevant instrument, som har betydning for brandsikkerheden, især når det gælder personsikkerhed, siger chef for Beredskabsstyrelsens Center for Forebyggelse, Henrik G. Petersen.

Under et brandsyn rådgives og informeres ejeren samtidig om formålet med de brandforebyggende regler.

- Det er især rådgivnings- og motivationsaspekterne i forhold til ejeren, brugeren eller den driftsansvarlige, der er vigtige i forbindelse med brandsyn, fortæller Henrik G. Petersen.

Formålet med brandsyn

  • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø
  • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand

I 2013 manglede Gentofte, Gladsaxe og Ishøj kommuner at gennemføre 1-2 procent af brandsynene, mens Horsens Kommune manglede 15 procent. Alle fire kommuner har afleveret begrundede redegørelser til Beredskabsstyrelsen.

Find mere information
Se Beredskabsstyrelsens opgørelse over kommunernes brandsynstal for 2013 via linket i højre kolonne.