[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I dag, onsdag den 15. januar, træder en ny bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer i kraft. Årsagen til de såkaldte blinde alarmer er primært automatiske brandsikringsanlæg, der ved en fejl tilkalder brandvæsnet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er, at en arbejdsgruppe nedsat af Beredskabsstyrelsen har anbefalet Forsvarsministeriet, at gebyret forhøjes. Arbejdsgruppen vurderer, at en højere gebyrtakst for udrykning til blinde alarmer sammen med en række andre tiltag kan bidrage til at nedbringe antallet af blinde alarmer.

Bekendtgørelsen, som indebærer, at gebyret for udrykning til blinde alarmer fra i dag udgør 5.050 kr., kan læses i sin fulde længde på retsinformation.dk via link i højre kolonne.