[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB, holder i disse dage sit årsmøde i Messecenter Herning. Blandt de mange talere på årsmødet er traditionen tro Beredskabsstyrelsens direktør, som gik på talerstolen torsdag eftermiddag.

Henning Thiesen kom i sin tale ind på, at det – trods den megen snak om besparelser – er vigtigt, at såvel stat som kommuner leverer et forsvarligt redningsberedskab, også selv om det bliver for færre midler:

- Det stiller bl.a. krav til vores kreativitet – kreativitet i ordets bogstaveligste, positive forstand – nemlig i form af at udtænke nye, smarte og effektive tiltag. Det skal med andre ord sikres, at det samlede redningsberedskab fortsat er effektivt og rustet til at håndtere de hændelser og opgaver, vi er sat i verden for at løse, sagde direktøren blandt andet i en tale, der holdt sig til konkrete initiativer, da en ny politisk aftale for redningsberedskabet endnu ikke er indgået.

Henning Thiesen nævnte dernæst en række initiativer inden for bl.a. forebyggelse, planlægning og dimensionering, uddannelse og fælles indkøb, hvor et samarbejde mellem styrelsen og de kommunale redningsberedskaber skal fortsættes og udbygges, inden han ønskede deltagerne et fortsat godt årsmøde.

Læs hele talen og se mere om årsmødet via links i højre kolonne.