[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I lyset af hændelsen i Kolind opfordrer Beredskabsstyrelsen til videndeling i det samlede redningsberedskab og gør sine læreplaner på området tilgængelige via hjemmesiden brs.dk.

Styrelsen har i et brev til kommuner, KL, Falck og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer foreslået et samarbejde om forebyggende opfølgning på den tragiske episode og opfordrer til, at andre, der måtte have relevante læreplaner eller kontakter til uddannelsesinstitutioner, bidrager til videndelingen på området.

Derudover vil Beredskabsstyrelsen tage initiativ til, at uddannelse til udrykningskørsel bliver sat på dagsordenen i Beredskabskontaktudvalget, der består af centrale myndigheder på beredskabsområdet.

Det er en arbejdsgiveropgave at sørge for, at de gældende regler for udrykningskørsel overholdes, og at chaufførerne har den nødvendige viden og uddannelse. Beredskabsstyrelsen har alene et ansvar på det statslige redningsberedskabs område, men opfordrer altså til, at alle relevante aktører deler erfaringer og viden på området.

Find mere information
Læs Beredskabsstyrelsens læreplan for den del af redningsspecialistuddannelsen, der vedrører chaufførernes uddannelse og træning i kørsel under udrykningsforhold og se en oversigt over eksempler på uddannelsesinstitutioner, der gennemfører uddannelse og/eller træning i udrykningskørsel via link i højre kolonne. Her findes også den seneste udgave af nyhedsbrevet Uddannelsesnyt.