[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har afsluttet sit bidrag til den internationale mission om at transportere kemiske stoffer ud af Syrien. Styrelsens sidste hold eksperter satte deres fødder på dansk jord igen fredag den 4. juli, efter at de havde været udstationeret på søværnets fregat Peter Willemoes i farvandet nær den syriske havneby Latakia, hvorfra lastningen af kemiske stoffer fra Syrien er foregået.

Ekspertholdets opgave har bestået i at rådgive om alle forhold vedrørende de kemiske stoffer ved transporten. Dette omfatter bl.a. stoffernes farlige egenskaber, håndtering af evt. udslip, renseprocedurer samt støtte til sporing og kemisk analyse.

Over 800 ton kemiske stoffer
I alt er over 800 ton kemiske stoffer blevet lastet om bord på det danske fragtskib Ark Futura under maksimalt sikkerhedsopbud fra syriske sikkerhedsstyrker og fra søsiden af flådefartøjer fra Danmark, Kina, Norge, Rusland og Storbritannien.

Det danske bidrag til missionen har været bredt sammensat med deltagelse fra søværnet, hæren, flyvevåbnet, SKAT og Beredskabsstyrelsen. Siden december 2013 har styrelsen konstant haft et eksperthold bestående af en kemiker og en beredskabsfaglig officer udsendt på missionen.

Herudover har Beredskabsstyrelsen bidraget med kemiske spore- og analyseinstrumenter samt brusetelte til rensning i tilfælde af, der skulle være sket et udslip fra lasten af kemiske stoffer.

Det udsendte mandskab indgår til dagligt i Beredskabsstyrelsens kemiske ekspertberedskab og HazMat-beredskabet i Danmark. I alt har ti ansatte fra styrelsen været sendt af sted på missionen, der er sket på anmodning fra FN og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

Find mere information
Læs mere om Beredskabsstyrelsens deltagelse i missionen via linket øverst i højre kolonne.