[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Vi har for nylig stillet urene tilbage og ser nu frem til den hyggelige vintertid med kortere dage og tændte stearinlys. Men hygge og glæde kan hurtigt forsvinde. Statistikken viser, at 70-80 mennesker hvert år dør som følge af brand, og at der i størstedelen af tilfældene ikke var installeret en røgalarm.

Ensartede udfordringer i Norden
Ca. 600.000 danske hjem har ikke en røgalarm. Det svarer til, at hver fjerde bolig mangler denne simple sikkerhedsforanstaltning. I Norge, Sverige, Island og Finland har flere installeret en røgalarm i deres hjem, men de glemmer ofte at kontrollere, at den virker.

Den 1. december er derfor udpeget til at være fælles nordisk røgalarmdag. Dvs. en dag, som skal minde os om, at vi kan forbedre brandsikkerheden i vores hjem ved at anskaffe en røgalarm, sætte den op og teste den.

På røgalarmdagen bakker Beredskabsstyrelsen op om BrandBevægelsens røgalarmkampagne, hvor ansatte og frivillige i redningsberedskabet flere steder i landet aflægger hjemmebesøg og sørger for, at der bliver installeret en røgalarm.

Brandsikker i december
Beredskabsstyrelsen har opgjort antallet af kommunernes udrykninger til brande i private boliger i december i perioden 2010-2013. Opgørelsen viser, at brandvæsenet rykker ud til i gennemsnit 632 boligbrande i julemåneden. Det er 200 flere udrykninger end i en gennemsnitsmåned. Brand i juledekorationer er blandt årsagerne til det høje antal brande i julemåneden.

For at sikre dig selv og din familie bør du:

  • Købe en røgalarm
  • Sætte røgalarmen op - så højt som muligt og midt i rummet
  • Teste røgalarmen jævnligt


Find mere information

Se statistikken over julebrande ved at følge linket i højre kolonne. Her findes også links til danske kampagner og aktiviteter i de nordiske lande i forbindelse med røgalarmdagen.