[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Mandag den 18. august rejser tre medarbejdere fra Beredskabsstyrelsen til Den Centralafrikanske Republik (CAR) for at indgå i en international opgave med at genetablere og udbygge et koordinations- og logistikcenter for FN.

Centeret, der ligger i Kaga Bandoro ca. 300 km fra hovedstaden Bangui, skal genopføres og udbygges efter at have været udsat for omfattende plyndringer og hærværk i forbindelse med voldelige optøjer tidligere på året.

Missionen sker efter anmodning fra UNICEF. Centeret skal anvendes af nødhjælpsarbejdere fra forskellige organisationer, der skal sikre distributionen af katastrofebistand i området.

Over 500.000 fordrevne fra deres hjem
Situationen i CAR er kaotisk. Landet er præget af uroligheder og interne flygtningestrømme som følge af sekterisk vold. FN anslår, at over en halv million mennesker er fordrevne fra deres hjem, mens over halvdelen af CAR’s befolkning på 4,6 millioner mennesker har behov for humanitær bistand.

De tre tekniske eksperter kommer fra Beredskabsstyrelsens afdelinger i Allinge, Næstved og Haderslev og udsendes i samarbejde med styrelsens svenske søsterorganisation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Genopbygningsopgaven skal i videst muligt omfang ske ved brug af lokal arbejdskraft og leverandører for at støtte økonomien i det uroplagede land.

Missionen forventes at være afsluttet primo 2015. Danmarks bidrag til missionen sker i regi af det internationale humanitære partnerskab (IHP) og er finansieret af Udenrigsministeriet.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab via link i højre kolonne.