[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der anvendes mange ressourcer på uddannelse og kompetenceudvikling i Danmark. Alene af den grund giver det god mening at se på udbyttet af investeringerne i uddannelse og kompetenceudvikling. Kan det betale sig at bruge penge på uddannelse?

For at besvare det spørgsmål på det beredskabsfaglige område har Beredskabsstyrelsen sammen med Rambøll Management gennemført en effektmåling af de kurser, styrelsen udbyder for aktørerne i det danske beredskab.

Målingens resultater viser, at de beredskabsfaglige uddannelser på en lang række områder øger kursisternes viden og kunnen, både fagligt og personligt.

Øger viden og kunnen
Kursisterne oplever en stor effekt af uddannelsesaktiviteten. Det gælder både den tilegnede faglige viden og kompetence, en øget opmærksomhed på nye kompetencebehov samt at de fleste får mod på mere uddannelse.

Mere end 80 procent af deltagerne på styrelsens kurser siger således, at de beredskabsfaglige kompetencer, de har opnået under uddannelsen, bliver brugt i forbindelse med opgavevaretagelsen i det daglige.

Som yderligere gevinster ved kursusaktiviteten giver et flertal af deltagerne i målingen udtryk for, at kursusaktiviteten har styrket deres faglige netværk og øget forståelsen af redningsberedskabets arbejde og opbygning.

Sikrer et effektivt og kvalificeret beredskab
Mange deltagere er gennem kursusaktiviteten endvidere blevet opmærksomme på nye kompetencebehov hos sig selv. Undersøgelsesresultaterne bekræfter således, at de beredskabsfaglige kurser er med til at sikre, at Danmark har et effektivt og kvalificeret beredskab til at beskytte samfundet i krisesituationer.

Se hele rapporten om effektmålingen og læs mere om Beredskabsstyrelsens uddannelser og kurser via links i højre kolonne.