[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

FN-organisationen World Food Programme (WFP) har bedt om hjælp til at genetablere en nødhjælpslejr i byen Kaga Bandoro i Den Centralfrikanske Republik (CAR), 275 km. nordvest for hovedstaden Bangui, efter at lejren blev hårdt medtaget i forbindelse med den væbnede konflikt i landet.

Beredskabsstyrelsen sender på den baggrund en nødhjælpsekspert til landet sammen med to kolleger fra styrelsens svenske søsterorganisation, Myndigheten for samhällsskyd och beredskap (MSB), i regi af nødhjælpssamarbejdet IHP (International Humanitarian Partnership).

Ekspertholdet skal blandt andet vurdere de logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, en mission til landet vil medføre, og udarbejde en plan for en eventuel genopbygning af lejren i Kaga Bandoro.

Undersøgelsesmissionen forventes at finde sted fra den 20. til den 27. maj. Afhængig af ekspertholdets vurdering forventes det, at arbejdet med at genopbygge FN-lejren vil finde sted senere på sommeren.

Lejren skal forsyne FN-folk med en base for nødhjælpsbistand til de mindst 650.000 internt fordrevne, som den væbnede konflikt i landet vurderes at have tvunget på flugt.