[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Situationen i Den Centralafrikanske Republik (CAR) er kaotisk, og landet er præget af uroligheder og interne flygtningestrømme som følge af sekterisk vold. FN anslår, at over en halv million mennesker er fordrevne fra deres hjem, mens mere end halvdelen af CAR’s befolkning på 4,6 millioner mennesker har behov for humanitær bistand.

FN’s fødevareprogram (WFP) har anmodet Beredskabsstyrelsen og styrelsens svenske søsterorganisation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om støtte til at genetablere og udbygge et koordinations- og logistikcenter for nødhjælpsarbejdere fra forskellige organisationer, der skal sikre distributionen af katastrofebistand i området.

Centeret, der ligger i Kaga Bandoro, ca. 300 km fra hovedstaden Bangui, skal genopføres og udbygges efter at have været udsat for omfattende plyndringer og hærværk i forbindelse med voldelige optøjer tidligere på året.

Brug af lokal arbejdskraft
Beredskabsstyrelsens bidrag består af materiel og tre tekniske eksperter med speciale i bl.a. el og sanitet, der skal medvirke til genopbygningen af centeret. Genetableringen skal herudover i vidt omfang gennemføres ved brug af lokal arbejdskraft og leverandører for at støtte økonomien i det uroplagede område.

Det danske hold rejser til CAR primo august. Missionen forventes at være afsluttet primo 2015. Danmarks bidrag til missionen sker i regi af det internationale humanitære partnerskab (IHP) og er finansieret af Udenrigsministeriet.

Find mere information
Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale indsatser og situationen i Den Centralafrikanske Republik via links øverst i højre kolonne.