[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ebola-epidemien i Vestafrika breder sig hastigt, og antallet af registrerede smittede og dødsofre stiger voldsomt, særligt i Liberia, der nu er det land, der er hårdest ramt af den dødelige sygdom ifølge tal fra FN.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har derfor anmodet om bistand til i første omgang at klarlægge, hvordan international katastrofehjælp i form af beboelsesfaciliteter til udsendte sundhedsarbejdere kan placeres og anvendes så effektivt som muligt.

Hospitaler fyldt op
Resultaterne af undersøgelserne forventes at blive fulgt op af udsendelse af personel og faciliteter, der kan forbedre forholdene for det internationale sundhedspersonale i Monrovia, hvis hospitalsvæsen ikke længere har kapacitet til at håndtere det stadigt stigende antal smittede borgere.

Beredskabsstyrelsen stiller en ekspert til rådighed for undersøgelsesmissionen, der gennemføres i regi af det internationale humanitære partnerskab, IHP, og også tæller to udsendte fra styrelsens svenske søsterorganisation MSB (Myndigheten for Samhällskydd och Beredskap).

Missionen påbegyndes mandag den 8. september og forventes at vare fem dage.

Læs mere om ebola-epidemien og Beredskabsstyrelsens internationale beredskab via links i højre kolonne.