[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Anders Behring Breiviks terrorangreb i Oslo og på øen Utøya. En islandsk vulkansky lammer flytrafik-ken over hele Vesteuropa i en uge. Og Sydengland rammes af de værste naturskabte hændelser i 250 år, efter at vedvarende regn og orkaner har skabt oversvømmelser, ødelæggelser og svigt af kritisk infrastruktur.

Flere ekstraordinære hændelser har de seneste år vist, at større kriser og katastrofer kan ramme alle dele af samfundet uden varsel. Danmark er også blevet ramt, bl.a. af orkanerne Allan og Bodil, skybruddet over hovedstadsområdet i 2011 samt forskellige cyberangreb rettet mod kritisk infrastruktur som eksempelvis CPR-registeret og Nem-ID.

Styrket beredskabskultur

Derfor fremlægger forsvarsminister Nicolai Wammen et forslag om ændring af beredskabsloven, der blandt andet indebærer en præcisering af den planlægningsforpligtelse, der gælder for de enkelte ministerier samt statslige myndigheder og styrelser, og ændringen vil tillige forbedre det samlede overblik over beredskabsplanlægningen. Forsvarsministeren udtaler i den forbindelse:

- Efter Breivik-angrebet i Norge i 2011 anbefalede den såkaldte 22. juli-kommission netop, at beredskabskulturen på alle niveauer skulle skærpes. Derfor gør vi nu en indsats for, at chefer og nøglepersoner på alle niveauer fremover vil arbejde endnu mere med henblik på at styrke deres egne og deres organisationers grundlæggende holdninger og kultur knyttet til beredskab og krisestyring.

Uforudsigelighed er et vilkår
Ved en kommende ændring af beredskabsloven bliver det nu præciseret, at statslige myndigheder:

• Skal tage stilling til og dokumentere en række praktiske forhold, eksempelvis vedrørende rolle- og ansvarsfordeling, aktivering af krisestyringsorganisationen, informationshåndtering mv.
• Skal udarbejde en beredskabsplan og sende den til Beredskabsstyrelsen
• Skal kunne varetage krisestyringen inden for eget ansvarsområde
• Skal kunne indgå i tværgående krisestyringsfora og
• Skal kunne bistå andre myndigheder, hvis de har brug for hjælp.

- Et fællestræk ved udviklingen af risikobilledet er nemlig hændelsernes uforudsigelighed. Alle statslige myndigheder har derfor en rolle i forhold til både beredskabsplanlægningen og til krisestyringen – uanset om hændelsen berører en sektor eller hele samfundet. Derfor er det også vigtigt, at alle myndigheder har fokus på beredskab, siger forsvarsministeren.

Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen skyder i dag arbejdet i gang med en konference i København for topchefer ved alle statslige myndigheder, herunder samtlige 19 ministerier og de fleste styrelser.

Læs mere om beredskabsplanlægning og krisestyring via link i højre kolonne.