[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efterårsstormene Allan og Bodil og supertyfonen Haiyan i Filippinerne var nogle af de hændelser, der krævede mange ressourcer af Beredskabsstyrelsens operative indsatsstyrker i 2013.

Styrelsen har i 2013 gennemført en omlægning af værnepligten fra 750 6-måneders værnepligtige til 420 9-måneders værnepligtige og har derigennem reduceret udgifterne, samtidig med at beredskabet kompetencemæssigt er blevet tilpasset til de aktuelle udfordringer i det nationale risikobillede.

Beredskabsstyrelsen har bidraget til at styrke den nationale strategiske krisestyringskapacitet, bl.a. ved afholdelse af den nationale krisestyringsøvelse KRISØV2013 i samarbejde med Rigspolitiet, sat fokus på forebyggelsesområdet ved bl.a. at rådgive kommuner og borgere om tiltag, der kan styrke den enkeltes og samfundets sikkerhed og løst sine uddannelsesopgaver med en bred tilfredshed blandt brugerne, herunder ansatte i det kommunale redningsberedskab, Falck og politiet m.fl.

Årets økonomiske resultat viser et marginalt underskud på 0,1 mio. kr., svarende til 0,02 pct. af bevillingen. Dette er et udtryk for, at opgaveløsningen er afstemt til bevillingen i aftalen om redningsberedskabet for 2013 og 2014.

Læs mere om styrelsens aktiviteter og regnskab ved at åbne eller downloade Beredskabsstyrelsens årsrapport 2013 via link i højre kolonne.