[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Det er i dag indgået en etårig aftale for 2015 om midlertidige tilpasninger for 25 mio. kr. på det statslige redningsberedskabs område. Aftaleparterne er således enige om, at der i 2015 gennemføres en række tilpasninger i Beredskabsstyrelsen, som ikke vil ændre på Beredskabsstyrelsens geografiske struktur og operative opgaveløsning.

Der er tale om midlertidige driftstilpasninger samt udskydelse af en række vedligeholdelsesarbejder og materielindkøb, ligesom der indføres et selektivt ansættelsesstop inden for Beredskabsstyrelsens område. Endvidere indføres en risikobaseret tilgang til brandsyn. Samtidig vil der i 2015 blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale for redningsberedskabet for 2016 og frem.

Du kan læse aftalen via link i højre kolonne.