[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I løbet af juli måned skete der flere alvorlige transportulykker, hvoraf de mest omfattende og omtalte var disse fire:


  • 6. juli: Togulykke i Canada. Løbsk oliegodstog kører af sporet med kæmpe eksplosionsbrand til følge. 47 omkomne og mange kvæstede.
  • 24. juli: Togulykke i Spanien. Hurtigtog kører af sporet pga. for høj fart. 79 dødsofre og mange alvorligt sårede.
  • 28.juli: Busulykke i Italien: Bus styrter ud over motorvejsbro. 39 dræbt.
  • 29. juli: Togulykke i Schweiz. To passagertog kolliderer. 35 kvæstede heraf mange alvorligt.

Transportulykker på listen over de største risici

I Danmark har vi været forskånet for ulykker og katastrofer af lignede størrelsesorden i mange år. Det betyder dog ikke, at risikoen skal tages mindre alvorligt. Således placerer Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, som udkom i april 2013, transportulykker blandt de ti risici, som myndigheder og borgere bør være mest opmærksomme på.


Den generelle stigning i trafikkens mængde og intensitet på land, til vands og i luften kan ifølge rapporten forøge risikoen. Ved transport af mange mennesker og store mængder gods, kan en ulykke medføre et stort tabstal, både hvad gælder materielle skader og menneskeliv.


De store ulykker og katastrofer kan desuden have flere afledte effekter, f.eks. i form af alvorlige skader på infrastrukturen, miljøforurening og generelt i forhold til opretholdelsen af kritiske samfundsfunktioner.


Et aktuelt eksempel er tunnelulykken 5. august i det sydvestlige Norge, hvor et lastvognstog brød i brand 3,5 km inde i en 11,4 km lang tunnel. Ulykken kostede ikke menneskeliv, men skabte store skader.


Uforudsigelighed en fast del af alle større ulykker og katastrofer

En af hovedpointerne i rapporten Nationalt Risikobillede er, at uforudsigelighed er en fast del af alle større ulykker og katastrofer. Selvom vi i mange år har undgået de allerstørste og mest fatale ulykker herhjemme, må vi være forberedt på, at de kan ske.


I sit forord til rapporten skriver Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, således:


- Når vi arbejder seriøst med beredskabsplanlægning og krisestyring i forhold til kendte hændelsestyper, så får vi også et godt afsæt for at håndtere de ukendte, uforudsete eller uforudsigelige ulykker og katastrofer.


Læs og download Nationalt Risikobillede ved at følge linket i højre kolonne.