[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 22. juli 2011 dræbte højreekstremisten Anders Behring Breivik 69 mennesker på øen Utøya og 8 personer i regeringskvartalet i Oslo i det, der uden sammenligning er den største katastrofe i nyere tid i Norden.

Siden da har myndighederne i Norge og mange andre lande, herunder Danmark, arbejdet med at se katastrofeberedskabet efter i sømmene i lyset af hændelsen og indarbejde relevante læringspunkter. Der er blevet fokuseret både kort- og langsigtet i erkendelsen af, at det er særdeles vanskeligt at forudsige karakteren af den næste katastrofe.

Arbejdet i Danmark
I Danmark koordineres arbejdet i den Nationale Operative Stab (NOST) med deltagelse af flere af de centrale beredskabsmyndigheder – primært Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Seks punkter står centralt i arbejdet:
  • En generel styrkelse af beredskabskulturen
  • Fokus på generelle og sektorspecifikke beredskabsplaner
  • Fokus på krisekommunikation
  • Fokus på tværgående operativ kommunikation mellem myndigheder ifm. større ulykker og katastrofer
  • Fokus på yderligere indtænkning af forsvarets ressourcer i det nationale katastrofeberedskab
  • En styrkelse af beredskabets psykosociale indsats

Få mere information om opfølgningen på terroranslaget den 22. juli 2011 via links i højre kolonne.