[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ulykken på kernekraftværket Fukushima Dai-ichi i Japan for to år siden fik ikke blot konsekvenser inden for Japans grænser.


Hændelsen skabte stor fokus på brugen af kernekraft globalt. EU’s ministerråd iværksatte stresstests af samtlige kernekraftværker, som findes inden for fællesskabets grænser. Som led i stresstestene gennemførte medlemslandene risiko- og sårbarhedsvurderinger i forhold til en række natur- og menneskeskabte hændelser.


På baggrund af stresstestene blev der udarbejdet rapporter og handlingsplaner i EU-landene med kernekraft. De nationale handlingsplaner er i øjeblikket i offentlig høring i regi af ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) og forventes implementeret i perioden 2013-15.


EU-landenes myndigheder med ansvar for kernekraftsikkerhed gennemfører efter planen en workshop i Bruxelles den 22.-26. april 2013 med fokus på implementering af de nationale handlingsplaner.