[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Temadagen, som afholdes på Teknologisk Institut i Aarhus, vil have fokus på risici og praktiske løsninger for redningsberedskabet i forbindelse med indsatser til ulykker, der involverer nye teknologier – eksempelvis brinttankstationer, brintbiler, elbiler og solcelleanlæg.

Eksperter fra bl.a. Teknologisk Institut og autobranchen deltager på temadagen, ligesom beredskabsfolk med erfaringer fra indsatser ved bl.a. batteribrande og med sagsbehandling af brinttankstationer vil dele af deres viden og erfaringer.

Der lægges op til debat og diskussion om risici i forbindelse med indsatser, hvor den nye teknologi er til stede.

- Der er lagt op til dialog og til at skabe netværk. Det at dele sine erfaringer med andre er utroligt vigtigt for at vi kan blive bedre til at udføre vores arbejde. Videndeling vil derfor være en væsentlig del af temadagen, fortæller temadagsarrangør Flemming Jensen fra Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

Få mere information og tilmeld dig temadagen ved at følge linket i højre kolonne.