[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Tirsdag kl. 11.45 fik politiet anmeldelse om en brand på Klosterheden syd for Lemvig og vest for Struer. Umiddelbart derefter blev de første slukningskøretøjer fra det kommunale brandvæsen sendt til området, og ca. kl. 12.15 blev Beredskabsstyrelsen bedt om at assistere.


I alt deltog ca. 90 befalingsmænd, værnepligtige og frivillige samt omkring 20 udrykningskøretøjer og aggregater fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning og Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted i arbejdet med at slukke branden.


Ilden inddæmmet

Branden opstod i en flismaskine i forbindelse med noget skovarbejde. Den vigtigste opgave var i første omgang at stoppe udbredelsen af ilden og få branden inddæmmet, så den ikke bredte sig til andre områder af den store plantage.


- På grund af den meget tørre vegetation skulle der ikke meget til, før branden kunne brede sig. Udover selve slukningen gik opgaven derfor ud på at omkranse branden ved at sprøjte masser af vand ud over den omliggende skov, fortæller Morten Agerskov, der var en af styrelsens vagthavende befalingsmænd under indsatsen.


Efterslukning vigtigt

Ved fælles indsats lykkedes det kommunale brandfolk og Beredskabsstyrelsen at få selve branden slukket i løbet af tirsdag eftermiddag. Herefter drejede det sig om efterslukning, så branden ikke risikerede at blusse op igen.


- Selvom selve branden og flammerne er slukket, er det vigtigt, man sørger for, at alle gløder også er det. I et område som Klosterheden kan gløderne f.eks. gemme sig under trærødderne, så man skal være meget omhyggelig, forklarer Morten Agerskov.


Sideløbende med slukningsarbejdet var en af Beredskabsstyrelsens opgaver også at påfylde trykflasker, idet alt mandskab bar fuld åndedrætsbeskyttelse under indsatsen.


Efterslukningsarbejdet var endelig afsluttet omkring middagstid onsdag.