[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen kan nu med kort varsel levere højopløselige satellitfotos fra områder i hele verden til beredskabsaktører i Danmark. Satellitfotos kan anvendes til at skabe et bedre overblik over katastrofeområder.


Del af EU-program

Det er et EU-program, som nu muliggør genereringen af højopløselige satellitbilleder af områder i hele verden. Programmet, som kaldes Copernicus, er et satellitbaseret jordobservations-program, hvis primære formål er overvågning af klima- og miljø.


Via en internet-portal kan autoriserede brugere, heriblandt Beredskabsstyrelsen, med meget kort varsel tilvejebringe satellitfotos af f.eks. katastrofe- og ulykkesramte områder til brug for beredskabsaktører.


Støtte i krisesituationer

Pålidelige geografiske informationer kan være en vigtig støtte for beslutningstagere i katastrofeberedskabet, så den rigtige assistance kommer frem så hurtigt som muligt. I denne sammenhæng kan satellitfotos f.eks. vise, hvilke veje og bygninger i et område, der er oversvømmede, ligesom de kan give overblik over omfanget af en skovbrand eller sammenstyrtede bygninger efter et jordskælv.


I Danmark kan satellitfotos f.eks. bruges i forbindelse med massive oversvømmelser efter skybrud, olieforureninger på havet eller til støtte i forbindelse med det arktiske beredskab.


Bestilling via beredskabscentrene

Bestilling af satellitfotos sker ved henvendelse til et af Beredskabsstyrelsens beredskabscentre, der udfylder og fremsender en bestillingsformular efter en vurdering af opgavens relevans, omfang og eventuelt hastende karakter. Læs mere om bestilling via linket i højre kolonne.


Satellitfotos tænkes også brugt i forbindelse med beredskabsplanlægning og forebyggelse.


Læs mere om Copernicus-projektet ved at følge linket i højre kolonne.