[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der er i alt ni ændringsforslag i ministeriets udkast, hvoraf to af dem – præcisering af planlægningsforpligtelsen for statslige myndigheder og etablering af ungdomsbrandkorps – er et led i udmøntningen af den politiske aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, der blev indgået den 12. november 2012.

De ni forslag omhandler:

1. Præcisering af planlægningsforpligtelsen for statslige myndigheder

2. Etablering af ungdomsbrandkorps

3. Udrykning til blinde alarmer

4. Indsættelse af redningsberedskabet i udlandet

5. Præcisering af grundlaget for aftaler om assistance fra Beredskabsstyrelsen

6. Tilvejebringelse hjemmel til at indgå aftale med Beredskabsstyrelsen om etablering af et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs

7. Ophævelse af bestemmelsen om et evalueringsinstitut

8. Regler vedr. risikovirksomheder

9. Ikrafttrædelse af beredskabsloven i Grønland

Læs mere om de enkelte forslag via link til høringsportalen.dk i højre kolonne.