[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Redningsberedskabets Statistik, som udarbejdes af Beredskabsstyrelsen, giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark i det forløbne år.

Statistikken rummer bl.a. oplysninger om:
  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer.
  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på udførte opgaver.
  • De kommunale redningsberedskabers afgangs- og udrykningstider.
  • Det statslige redningsberedskabs (dvs. Beredskabsstyrelsens) indsatser.
  • Dødsbrande og omkomne ved brand fordelt på køn, alder og brandårsag.

Baggrund
Redningsberedskabets Statistik er primært baseret på data fra kommunernes obligatoriske indberetninger af udrykningsaktiviteter i ODIN, som er Beredskabsstyrelsens elektroniske online dataregistrerings- og indberetningssystem.

Redningsberedskabets Statistik 2013 udgives kun i elektronisk form. Læs og download statistikken ved at følge linket i højre kolonne.