[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Torsdag den 20. juni rejser Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie til Bruxelles sammen med bl.a. Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen for at blive orienteret om arbejdet med civilbeskyttelse og katastrofeberedskab på europæisk og internationalt plan.

Prinsessen skal bl.a. besøge EU’s nye katastrofeberedskabscenter, European Emergency Response Center (ERC).


 

Prinsesse Marie har været tilknyttet Beredskabsstyrelsen siden 2011 som korpsmester à la suite. Foto: Jørgen Kølle. 
 

Centeret blev indviet den 15. maj 2013 og styrker koordination imellem EU-medlemsstaterne, så EU kan reagere hurtigt og effektivt ved naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa.


Mødes med nøglepersoner inden for beredskab og civilbeskyttelse

 

Under opholdet skal prinsesse Marie mødes med de øverst ansvarlige for de myndigheder, som Beredskabsstyrelsen samarbejder med i Bruxelles. Det drejer sig bl.a. om EU-kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring Kristalina Georgieva, EU-kommissær for klima Connie Hedegaard, og generalsekretær for NATO Anders Fogh Rasmussen.


Dagen afsluttes med en reception hos Danmarks faste repræsentant ved Den Europæiske Union, ambassadør Jeppe Tranholm-Mikkelsen.


Find mere information

Læs mere om Beredskabsstyrelsens samarbejdspartnere i Bruxelles via links øverst i højre kolonne.