[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Prinsesse Marie besøgte først EU's nyåbnede katastrofeberedskabscenter, European Emergency Response Center (ERC). Centeret, som åbnede den 15. maj 2013, har til opgave at styrke koordinationen imellem EU-medlemsstaterne, når EU udsender indsatshold og nødhjælp til naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i og uden for Europa.


I ERC mødte Prinsessen blandt andet EU-kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring Kristalina Georgieva og generaldirektøren for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Nødhjælp og Civilbeskyttelse, danskeren Claus Haugaard Sørensen.


En større del af verdens naturkatastrofer kan nu tilskrives klimaforandringerne, hvorfor Prinsessen senere på formiddagen mødte EU-kommissær for klima Connie Hedegaard for at høre, hvorledes EU arbejder med at påvirke udviklingen i en positiv retning.


Senere under et frokostmøde fik Prinsessen gennem samtale med højt placerede danskere ved EU’s institutioner et førstehåndsindtryk af, hvilke aktuelle emner der står på dagsordenen i EU-samarbejdet, og hvor den nærmeste fremtid kan føre Europa hen.


Eftermiddagen bød på et besøg på Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union, hvor Prinsessen blev orienteret om Danmarks samvirke med EU – herunder om samarbejdet i Europa-Parlamentet. Prinsessen mødte desuden mange af de danskere, der til dagligt arbejde for Danmarks interesser i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.


Orienteringsbesøget fortsatte med et møde i NATO. Prinsessen mødte her generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og flere af hans nære medarbejdere og fik en orientering om NATO’s nuværende og fremtidige initiativer for at gavne civilbeskyttelsen i medlemslandene.


Dagen afsluttes med en reception hos Danmarks Faste Repræsentant ved den Europæiske Union med ambassadør Jeppe Tranholm-Mikkelsen som vært, hvorefter Prinsessen sent på aftenen vendte hjem til Danmark.


Klik på billederne herunder for større format.