[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På baggrund af DMI’s stormvarsel har Beredskabsstyrelsen indkaldt ekstra vagthold udover det normale beredskab, som kan sættes ind, hvis politiet eller det kommunale redningsberedskab beder om det.

Alt disponibelt mandskab på beredskabscentrene i Jylland, Sjælland og på Bornholm er klar til at blive indsat, og alle styrelsens frivillige er blevet bedt om at holde sig stand-by.

Styrelsens mandskab og materiel kan eksempelvis sættes ind ved fjernelse af nedfaldne træer, afstivning af sammenstyrtede bygninger og oversvømmelser.

Gode råd når stormen rammer
Beredskabsstyrelsen har oprettet en temaside med råd til, hvordan borgerne skal forholde sig i tilfælde af storm. Gå til siden via link øverst i højre kolonne.