[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På baggrund af DMI’s stormvarsel indkalder Beredskabsstyrelsen i dag ekstra vagthold udover det normale beredskab, som kan sættes ind, hvis politiet eller det kommunale redningsberedskab beder om det.

Der indkaldes 14 mand ekstra på hvert af styrelsens beredskabscentre i Jylland og på Sjælland og 9 mand på centeret på Bornholm. Øvrigt personel sættes derudover på tilkaldevagt på hvert center, og frivillige bliver anmodet om at holde sig stand-by. Beredskabsstyrelsen Hedehusene har også indkaldt ekstra mandskab på vagt.
Styrelsens mandskab og materiel kan eksempelvis sættes ind ved oversvømmelser og fjernelse af nedfaldne træer.

Følg vejrudsigten og myndighedernes anvisninger
Hvis det blæser meget kraftigt, hvor du befinder dig, er det fornuftigt at holde sig indenfor. Hvis politiet fraråder al unødig udkørsel, bør du kun gå udenfor, hvis det er særdeles vigtigt at gøre det. Man risikerer at blive ramt af eksempelvis løsrevne tagsten og grene, hvis man bevæger sig ud, og væltede træer kan spærre for trafikken. Herudover kan man tage et par forholdsregler for at blive stormklar:

  • Fjern eller fastgør løse genstande. Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget og fastgør trampoliner og lignende.
  • Tjek vejrudsigten.
  • Lad op. Sørg for, at der er batteri på computer og mobil, og hav lommelygte eller stearinlys klar, hvis strømmen skulle gå.