[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens nye ressourcekatalog er udarbejdet med henblik på, at beredskabschefer, politi, indsatsledere og andre samarbejdspartnere hurtigt og enkelt kan få overblik over, hvilke ressourcer Beredskabsstyrelsen råder over, samt på hvilke af styrelsen seks operative centre udstyret er placeret.


Ved større ulykker og katastrofer kan de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder med beredskabsansvar få assistance fra Beredskabsstyrelsen i form af mandskab og materiel.


Let og hurtigt at søge

Kataloget er opdelt i en række hovedkategorier, som letter søgningen. Under de enkelte ressourcer findes desuden en beskrivelse af det pågældende udstyrs anvendelse og vigtigste materielkomponenter samt fotos.


I ressourcekataloget kan man søge materiel og køretøjer indenfor kategorierne:


  • Brand
  • Redning
  • CBRN
  • Kommunikation
  • Særligt materiel

Mandskab og materiel fra Beredskabsstyrelsens centre kan afgå øjeblikkeligt og nå frem til alle dele af landet inden for maksimalt to timer.


Gå til Beredskabsstyrelsens ressourcekatalog ved at følge linket i højre kolonne.