[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en fælles redegørelse om den mulige kræftrisiko ved arbejdet som brandmand. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen sendte onsdag redegørelsen til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.


Samtidig har ministeren bedt Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om at iværksætte en række nye initiativer:


  • Dialogmøder med hovedaktørerne i perioden op til sommerferien
  • Tilsyn med alle brandstationer
  • Tilsyn med store brande på forsøgsbasis i en periode på et halvt år
  • Tilsyn med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner brandfolk
  • Faglig vurdering af, under hvilke omstændigheder man kan drage nytte af ny forskning
  • Afholdelse af dialogmøde med faglige organisationer
  • Udsendelse af brev til ledende overlæger på de arbejdsmedicinske klinikker for dels at gøre dem opmærksom på problemstillingen omkring brandfolk og den mulige øgede kræftrisiko, dels at gøre dem opmærksomme på, at de arbejdsmiljømæssige påvirkninger beskrives så detaljeret som muligt.
  • Undersøgelse af, hvordan man håndterer sager om brandfolk og kræft i Canada, Australien og Californien.

Læs mere om initiativerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside ved at følge linket i højre kolonne.


Interne retningslinjer for Beredskabsstyrelsens indsatspersonel, værnepligtige og kursister

Siden medierne for første gang i november 2012 omtalte udenlandske forskningsundersøgelser, der indikerede en forhøjet kræftrisiko hos brandfolk, har Beredskabsstyrelsen fulgt sagen nøje.


Der er endnu ikke påvist nogen entydig sammenhæng mellem en øget kræftrisiko og brandbekæmpelse. Alligevel har Beredskabsstyrelsen for at være på den sikre side ensrettet de interne retningslinjer for håndtering af medarbejderes, værnepligtiges og kursisters personlige beskyttelsesudstyr, der har været udsat for røg. Retningslinjerne kan læses og downloades via linket i højre kolonne.