[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I den senere tid har redningsberedskabet i stigende grad oplevet, at mandskab indsættes i forbindelse med oversvømmelser på grund af skybrud. Ved oversvømmelser sker det ofte, at kloak- og regnvand blandes sammen, hvilket kan resultere i forurenet spildevand med risiko for, at mandskabet udsættes for de kemiske stoffer og mikroorganismer, som findes i kloakvandet.

For at undgå de forgiftninger eller infektionssygdomme, personellet kan pådrage sig i sådanne situationer, har Beredskabsstyrelsen opdateret vejledningen for redningsberedskabet i forbindelse med indsatser, der involverer kontakt med forurenet spildevand.

Forholdsregler og vaccination
Vejledningen beskriver i kort form de vigtigste farer forbundet med kontakt med spildevand samt de forholdsregler, det indsatte mandskab bør tage.

Den opdaterede 2013-version beskriver bl.a., hvordan personel bør vaccineres for at være forsvarligt beskyttet mod de sygdomme, som mandskabet risikerer at få ved kontakt med spildevand.

Læs hele vejledningen via link i højre kolonne.