[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Forlængelsen af værnepligten i Beredskabsstyrelsen fra 6 til 9 måneder har affødt en helt ny og forbedret uddannelse af de værnepligtige. De første hold af værnepligtige, som skal gennemgå den nye uddannelse, startede i maj måned.

 

Den nye værnepligtsuddannelse i Beredskabsstyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de operative opgaver, som styrelsen varetager. Udover en kompetencegivende brandmandsuddannelse får de værnepligtige en række specialkompetencer. Af særlige elementer i den nye værnepligtsuddannelse kan nævnes:

 

  • Udbygning af redningsuddannelsen med USAR (Urban Search And Rescue) efter internationale retningslinjer. Dette muliggør bl.a., at Beredskabsstyrelsen kan indsætte enheder, som kan lokalisere og redde overlevende i forbindelse med bygningssammenstyrtninger, sikre sammenstyrtningstruede bygninger og redde personer ud fra høje bygninger.
  • Udbygning af SAR-uddannelsen (Search And Rescue), herunder en særlig båduddannelse og uddannelse til løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver i vand. I den forbindelse vil de værnepligtige også gennemføre Dansk Svømmeunions bassin- og livredderprøve samt søsportsprøve.
  • Udbygning af kompetencer inden for CBRN-området (samlebetegnelse for de kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare ekspertberedskaber), bl.a. med uddannelse til kompleks kemikaliedykning og HazMat-beredskabet (beredskab i forbindelse med farlige kemiske stoffer).
  • Styrkelse af kompetencer inden for stabsarbejde og vagtbetjening.
  • Styrket fokus på indsigt i og forståelse for samfundets samlede beredskab samt udvikling af kompetencer til at kunne virke som forebyggelsesambassadør i egen hverdag efter uddannelsens gennemførelse.

Også opkvalificering af ansatte

De ansatte befalingsmænd ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemgår også en omfattende opkvalificering. Det sker dels for at de som undervisere lever op til de styrkede undervisningsmål, dels for at de som chefvagt, 1. vagthavende, 2 vagthavende og 3. vagthavende kan varetage den ledelsesmæssige og taktiske opgaveløsning.

 

Den største del af opkvalificeringen sker inden for USAR-området. Herudover styrkes de tekniske og håndværksmæssige kompetencer inden for bl.a. forebyggelse, samfundets beredskab, kollegastøtte for værnepligtige, internationale operationer og eftersøgnings- og redningsopgaver i vand.