[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Sydsudan har siden begyndelsen af 2013 været præget af voldelige interne konflikter, hvilket har sendt titusinder af mennesker på flugt såvel inden for som uden for landets grænser. De tilbageværende har begrænset eller ingen adgang til mad, drikkevand og andre basale fornødenheder, og nylige oversvømmelser har forværret situationen yderligere.

Derfor sender Beredskabsstyrelsen nu i samarbejde med svenske MSB (Myndigheten for Samhällskydd och Beredskap) fem eksperter til delstaten Jonglei i Sydsydan, hvor op til 95.000 mennesker er berørt af vandmasserne og de voldelige uroligheder ifølge FN’s fødevareprogram, WFP, som har anmodet om missionen.

Holdet skal opstille fem lette lejre, som skal kunne huse nødhjælpsarbejdere i den uroplagede og svært fremkommelige provins.

Lette lejre og solceller
Sydsudan har et af verdens dårligst udviklede vejnetværk, og infrastrukturen i Jonglei er som følge af de nylige oversvømmelser nærmest ikke-eksisterende. Det er derfor kun muligt at transportere mandskab og materiel til de særligt udsatte områder via helikopter. Derfor skal de lejre, der sendes af sted være lette, ligesom generatorer og brændstof ikke må medbringes. I stedet klares strømforsyningen til lejrene af solcellepaneler, der også leveres fra Danmark og Sverige.

De fem lejre skal fungere som platforme for videre distribution af katastrofebistand til de nødlidende i de svært fremkommelige egne, og vil efter en implementeringsperiode blive overgivet til WFP.  

Anden fase
Der er tale om anden fase af en indsats, der indledtes i september med udsendelsen af et mindre rekognosceringshold, som også havde deltagelse fra Beredskabsstyrelsen. Den aktuelle mission iværksættes på baggrund af holdets vurdering af situationen og forventes at vare op til tre måneder.  

Beredskabsstyrelsen bidrager med en teamleder og to tekniske eksperter til missionen, mens yderligere to deltagere kommer fra MSB. 

Udsendelsen sker i regi af det internationale humanitære partnerskab, IHP, og det danske bidrag finansieres af Udenrigsministeriet.